wanneer

Wanneer

3 - 14 juli 2017

24 juli - 11 augustus 2017

9u - 16u30
Opvang: 7u30 - 18u

Vakantierestaurant: 13 juli 2017

Speelplein? Wat is dat?

Speelplein Don Bosco Halle is een speelpleinwerking die voor 100% draait op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich gedurende heel het jaar in voor het speelplein. Elke zomer staan er iedere dag meer dan 40 mensen klaar om uw kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen en dit zonder enige vorm van vergoeding. We zijn steeds op zoek naar animatoren.

Het speelplein is open van maandag tot vrijdag. Iedereen is welkom van 2,5 (of 3) tot en met 15 jaar. Speelplein Don Bosco Halle is nooit volzet. Uw kind is altijd welkom!

Visie

Kinderen op een speelse manier de kans bieden om zich te ontplooien, te experimenteren, te exploreren op sociaal, psychisch, emotioneel en rationeel vlak doorheen het creatieve, fantasierijke en verantwoorde speelaanbod. Onze visie is gebaseerd op het opvoedingsproject Don Bosco .

Don Bosco

Don Bosco

Giovanni Bosco, later Don Bosco genoemd, wordt geboren op 16 augustus 1815 te Castelnuovo d’Asti, in het gehucht Becchi, niet ver van de Noord-Italiaanse stad Turijn. Als Giovanni nauwelijks twee jaar is, sterft zijn vader. Ondanks de armoede en veel moeilijke momenten tijdens zijn jeugd, slaagt hij er toch in om priester te worden.

In Turijn wordt hij geconfronteerd met de ellendige levensomstandigheden van dakloze jongeren: werkloosheid, straatcriminaliteit, mensonwaardige toestanden, uitbuiting, overvolle gevangenissen, verbittering. Dit sterkt zijn overtuiging om een eigen opvoedingswerk te beginnen.  In een volksbuurt van de stad start hij zijn ‘oratorio’, een speel- en ontmoetingsruimte, een thuis, een school en een parochie op maat van de jongeren. 

In 1859 sticht hij samen met enkele jonge mensen die met hem meewerken de salesianen van Don Bosco.  In 1872 sticht hij samen met Maria Mazzarello de Zusters van Don Bosco.

Don Bosco is een populair schrijver, een bouwer, een dromer én vooral een man met een hart voor jongeren.

Hij sterft te Turijn op 31 januari 1888.

Toen waren er al bijna 1000 salesianen, werkzaam in Italië, Frankrijk, Spanje en Zuid- Amerika. Enkele maanden voor zijn dood besliste hij dat er ook salesianen naar België zouden komen. Ze vestigden zich in 1892 in Luik. Momenteel zijn er zo’n 25 huizen van Don Bosco in heel België: scholen, bezinningscentra, tehuizen voor bijzondere jeugdzorg, speelpleinwerkingen, …

Wil je meer weten over Don Bosco en zijn opvoedingsproject? Neem dan zeker eens een kijkje bij Don Bosco Vorming en Animatie.

Twee zotte animatoren op het speelplein

Open speelaanbod

Ouders

 • Inschrijven
 • Dagverloop
 • Afhalen
 • Helpend Handje
 • Inclusie

Inschrijven

 • Inschrijven kan de dag zelf.
 • Voorinschrijven kan op 2 juli 2017, tussen 13 en 16u30 uur in de lagere school op Don Bosco Halle.
 • De eerste dag kost €8 (slechts eenmaal te betalen). Dit bedrag moet niet betaald worden indien u in Halle of Pepingen woont.
 • Iedereen die zich heeft ingeschreven gaat akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Afhalen

Als je jouw kind komt afhalen moet deze worden uitgeschreven. Van 7u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u15 gebeurt dit op het secretariaat.  Van 12u tot 12u30 en van 16u15 tot 18u zal er een animator aan de poort zitten met een uitschrijvingslijst.

Opgelet! De gang van de zakjes is gesloten van 16u tot 16u30. De kinderen kunnen hun zakjes tussen deze uren niet gaan halen zodat we de eindformatie van 16u15 vlot kunnen laten verlopen. 

Als uw kind alleen naar huis gaat moet je dit aangeven op de inschrijvingsfiche. Dit wordt dan iedere dag aangeduid op de uitschrijvingslijst. Als dit eenmalig is deelt u dit schriftelijk mee.

Helpend Handje

Het spreekt vanzelf dat er veel werk is op een speelplein, we doen dan ook beroep op een 40-tal vrijwilligers per dag. Alle hulp is natuurlijk welkom. Ook jullie kunnen het speelplein steunen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Oud speelgoed of knutselmateriaal schenken (deze mogen gebracht worden naar de Salesiaanse gemeenschap, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle).
 • Iets komen eten en drinken op het vakantierestaurant of het slotfeest.
 • Medewerker worden op het speelplein.

Naast de animatoren zijn er nog iedere dag verschillende medewerkers. Zo is er een kookploeg, een logistieke ploeg en de secretariaatsploeg. De kookploeg voorziet iedere dag een lekkere maaltijd voor onze animatoren, de logistieke ploeg is een bende handige harry's die bijspringen waar het nodig is en de secretariaatsploeg verzorgt iedere dag de inschrijvingen.
Medewerker worden is natuurlijk meer dan werken alleen. Je komt in een vriendengroep terecht die na de speelpleinuren blijft plakken voor een gezellige babbel.
Interesse of vragen? info@speelpleindonboscohalle.be

Inclusie (10 - 14 juli 2017)

Informatie en inschrijvingen in verband met de inclusieve werking verlopen via de jeugddienst en de dienst GEKO van Stad Halle (geko@halle.be).

Wat is inclusie?

Inclusie houdt in dat een kind met moeilijkheden of een beperking zo veel mogelijk geïntegreerd wordt in de speelpleinwerking. Er wordt voor gezorgd dat de kinderen zo veel mogelijk kunnen meedoen met de andere kinderen. Ze mogen vrij kiezen waar ze naar toe willen, wat ze willen spelen, net zoals de andere kinderen. De inclusiemoni’s zijn moni’s die er speciaal zijn om één of een paar kindjes te helpen en te begeleiden, een duwtje in de rug te geven waar nodig of te helpen met allerhande praktische zaken. Wanneer het even niet lukt om mee te draaien in de werking kunnen de kinderen terecht in het inclusielokaal. Dat is een gezellig lokaaltje waar hun boekentas staat en waar verschillende plezante items aanwezig zijn, zoals knuffels, boekjes, kleine speelgoedjes en knutselmateriaal.

Dagverloop

Dagverloop Kleuters
Ochtendopvang
Kleuterformatie
Formatie*
Spelaanbod + Drankjes
Middageten
Ijsjes
Kleuterformatie
Formatie*
Spelaanbod
Kleuterformatie
Eindformatie*
Einde Speelpleindag
Einde Opvang

*Formatie: moment in de dag waar alle kinderen worden samengebracht. Er worden liedjes gezongen...

Kleuters

Foto op het speelplein

2,5 - 5 jaar

Groot Plein

Foto op het speelplein

6 - 12 jaar

+13

Foto op het speelplein

13 - 15 jaar

Kleuters

De kleuters krijgen een aparte plaats bij ons op het speelplein waar ze ten volle kunnen spelen. Kleuterland heeft aangepaste accommodaties (wc’s, tafels, speeltuin,…). De animatoren zorgen iedere dag voor een gepast speelaanbod.

Nieuw in kleuterland!

Vanaf deze zomer veranderen er een paar zaken in Kleuterland. Om jullie nu al op de hoogte te brengen van de belangrijkste veranderingen geven we al een overzichtje:

1. Leeftijd
Omdat het aantal kleuters de laatste jaren steeds toenam hebben we beslist strikter toe te zien op de leeftijdsgrens. Aan de minimumleeftijd verandert er niets: zindelijke kleuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom in Kleuterland. Een kleuter die 5 jaar is mag al kiezen om naar het Groot Plein te gaan of in Kleuterland te blijven. Vanaf het moment dat een kind 6 jaar wordt is het Groot Plein the place to be, ook als er jongere broertjes of zusjes in Kleuterland zitten.

2. Ijsjes … maar ook koeken en fruit!
Vanaf deze zomer zullen de kleuters enkel nog op dinsdag en vrijdag een ijsjes kunnen eten. Op maandag en donderdag kan er een koek aangekocht worden, op woensdag is het dan weer fruitdag. Ook het aanbod ijsjes voor kleuters wordt iets kleiner: de ijsjes die vaker op de grond dan in de buik van de kleuters belanden, worden uit ons assortiment voor kleuters verwijderd.

3. Dagelijkse inschrijvingen
Het systeem blijft hetzelfde: elk kind, dus ook de kleuters, moeten zich elke dag aanmelden in het secretariaat. Daar gebeuren ook de (vooraf)betalingen. Bij de daginschrijvingen in Kleuterland schakelen we over van een papieren inschrijvingslijst naar een digitale inschrijvingslijst. Op die manier willen we fouten vermijden.

4. Animatoren
We blijven ook investeren in animatoren. We willen niet alleen meer animatoren bij de kleuters plaatsen, er zullen ook elke week 2 hoofdanimatoren in Kleuterland staan in plaats van 1.

Groot Plein

De kinderen op het groot plein kunnen voluit spelen op bijna alle terreinen van de school. Dit geeft enorm veel mogelijkheden. De meer dan twintig animatoren zorgen ervoor dat er wel altijd iets te beleven valt. Onder het vast aanbod valt een bouw, een speeltuin, een knutselhoek, go-carts, een zwembad, een filmzaal, een sportzaal, gezelschapspelen, ….

+13

Tieners ouder dan twaalf jaar kunnen aansluiten bij onze tienerwerking. Met een apart tienerlokaal krijgen ze een eigen plaats op ons speelplein. De tieneranimatoren nemen de tieners een hele dag mee op zwier. Tieners die liever aansluiten bij het groot plein kunnen dit nog altijd doen. Bijna iedere week gaan de tieners op uitstap.

Animatoren

Wil je zelf het kind in je levend houden? Zet je je graag belangeloos in voor een ander? Word je dit jaar minstens 16 jaar?
Als je op deze vragen ja hebt geantwoord, dan moet je zeker eens op ons plein komen meedraaien.

Verwachtingen

Voordelen

De animatoren worden bij ons dus niet betaald, maar kan je toch geen neen zeggen na bovenstaande argumenten?

Schrijf je nu in om ons team te vervolledigen. Indien je nog vragen zou hebben kan je ons mailen.

Cursus en Stage

Een sterke aanrader: Cursus volgen! Dit kan in de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie en je stage wordt deels (of soms zelfs helemaal) terugbetaald door je gemeente. De rest legt het speelplein bij.
Na afloop van je stage (die we graag voor je begeleiden) ontvang je het getuigschrift Animator in het jeugdwerk, een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Sociale Media

Foto's zijn te vinden op Facebook.


2015 - Made by Robin Kelchtermans