Visie & doelen PDF Print E-mail

Onze visie is...

Jongeren kansen bieden om zich vrijwillig in te zetten en te ontplooien tot een ervaringsgerichte animator in het jeugdwerk, handelend vanuit de visie van Don Bosco; zowel ten opzichte van de kinderen, als van de medeanimatoren en vrijwilligers.

Kinderen op een speelse manier de kans bieden om te ontplooien, te experimenteren, te exploreren op sociaal, psychisch, emotioneel en rationeel vlak doorheen het creatieve, fantasierijke en verantwoorde spelaanbod.


Doelen

naar kinderen toe:

- Het bieden van kwalitatieve en leuke vakantie
- Kinderen de vrijheid geven om zelf keuzes te maken qua spel
- Spelen bieden doorheen toezicht en animaties
- Tijd en ruimte maken voor elk kind
- De kinderen leren zelfstandig spelen maar ook verantwoordelijkheid leren
- Kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen op psychisch, sociaal en lichamelijk vlak

naar ouders toe:

- Zekerheid bieden over de opvang van hun kinderen

- Ouders betrekken bij "naspeelpleinse" activiteiten

- Motiveren tot vrijwillige inzet

 

naar animatoren toe:


- Zorgen voor opvang en animatie voor de kinderen

- In de huid van een kind kruipen maar toch de nodige verantwoordelijkheid blijven aanhouden

- Deel uitmaken van een hechte groep

- Anderen accepteren voor wie ze zijn

- Duidelijkheid geven naar anderen toe

- Nieuwe ervaringen opdien die leiden tot zelfontplooiing

- Verantwoordelijkheid opnemen

- Preventief werken en spelen

- Oog hebben voor materiaal en veiligheid

- Durven optreden en gezag uitoefenen

- Meewerken en -nadenken omtrent de werking

 

Facebook

DSCN6192.JPG

Poll

Hoe erg is jouw speelplein-verslaving?